مرور برچسب

میانگین خودرگرسیو متحرک: Auto regressive moving average

دانلود ترجمه پیش بینی جریان رودخانه توسط برآورد پارامتر مدل ARMA (میانگین حرکت خود بازگشتی)

دریافت مقاله ترجمه شده پیش بینی جریان رودخانه توسط برآورد پارامتر ARMA – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: Parameter estimation of an ARMA model for river flow forecasting using goal programming عنوان فارسی مقاله: ارزیابی پارامتر مدل میانگین حرکت خود بازگشتی برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه ریزی هدفمند دسته: عمران گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، مدیریت منابع آب، آب و سازه هیدرولیکی مجله هیدرولوژی دانشگاه تربیت مدرس، آبیاری و زهکشی، تهران، ایران لینک…