مرور برچسب

مک مستر: McMaster

دانلود ترجمه سنجش دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله McMaster و FLOTAK در نمونه مدفوع سگ

دریافت ترجمه مقاله سنجش دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله McMaster و FLOTAK در نمونه های مدفوع سگ – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: Ancylostoma caninum: Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs عنوان فارسی مقاله: آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ. دسته: دام پزشکی گرایش های مرتبط با این مقاله: انگل شناسی، پاتولوژی دامپزشكی و علوم آزمایشگاهی دامپزشكی ژورنال…