مرور برچسب

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در بخش قلب و عروق

دانلود ترجمه مقاله مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) در بخش کاردیولوژی

دریافت ترجمه مقاله مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در بخش قلب و عروق – نشریه Ncbi عنوان انگلیسی مقاله: Business Process Re-Engineering At Cardiology Department عنوان فارسی مقاله: بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی). دسته: مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع و پزشکی گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت سیستمهای اطلاعات و مهندسی سیستم های سلامت مجله بین المللی پیشرفت تکنولوژی و تحقیقات مهندسی در حال ظهور(INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ENHANCEMENTS AND EMERGING ENGINEERING…