مرور برچسب

مقیاس حرکت پروتکل سالین هیپرتونیک برای درمان ANH

دانلود مقاله عملکرد تزریق سالین هیپرتونیک برای درمان هیپوناترمی حاد عصبی (ANH)

دریافت مقاله ترجمه شده کارایی تزریق هیپرتونیک سالین جهت درمان هیپوناترمی حاد – نشریه اسپرینگر عنوان انگلیسی مقاله: Performance Characteristics of a Sliding-Scale Hypertonic Saline Infusion Protocol for the Treatment of Acute Neurologic Hyponatremia عنوان فارسی مقاله: ویژگی های عملکرد در مقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک در درمان هیپوناترمی حاد عصبی. دسته: پزشکی گرایش های مرتبط با این مقاله: اعصاب و روان مجله مربوطه: Neurocritical Care دانشگاه تهیه کننده: گروه جراحی مغز و اعصاب، مرکز علوم اعصاب…