مرور برچسب

مقایسه ی خطوط ژنتیکی تولید بالا و پایین گاوهای شیرده با در نظر گرفتن هورمون رشد گاو نر درونی (bST)

دانلود مقاله بررسی اثربخشی فراسونوگرافی در نظارت فعالیت تخمدان بین گاوهای شیرده

دریافت ترجمه مقاله مقایسه عملکرد فولیکولی و لوتئال بین گاوهای شیرده با فراسونوگرافی عنوان انگلیسی مقاله: Monitoring and Comparing Follicular and Luteal Function Between Genetically High- and Low-Producing Dairy Cows by Ultrasonography عنوان فارسی مقاله: نظارت و مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی. دسته: زیست شناسی و کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم جانوری، بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم دامی و فیزیولوژی دام مجله دامپزشکی و علوم…