مرور برچسب

مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و آماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت

دانلود مقاله مقایسه ریزنشت فیشورسیلانت در تکنیک های آماده سازی سطح اکلوزال دندان

دریافت ترجمه مقاله مقایسه  ریزنشت فیشورسیلانت در شش تکنیک آماده سازی سطح فیشور اکلوزال عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of six different methods of cleaning and preparing occlusal fissure surface before placement of pit and fissure sealant: An in vitro study عنوان فارسی مقاله: مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و آماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت. دسته: دندانپزشکی گرایش های مرتبط با این مقاله ارتودنسی مجله جامعه دندانپزشکی پیشگیری و اطفال هند(JOURNAL OF INDIAN SOCIETY OF PEDODONTICS AND…