مرور برچسب

مقاله ترجمه شده یکپارچه سازی AHP و داده کاوی

دانلود ترجمه یکپارچه سازی AHP و داده کاوی جهت توصیه محصول بر اساس ارزش دوام آن به مشتری

دریافت مقاله ترجمه شده یکپارچه سازی AHP و داده کاوی – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: Integrating AHP and data mining for product recommendation based on customer lifetime value عنوان فارسی مقاله: ادغام برنامه ریزی های سلسله مراتبی (AHP) و داده کاوی برای پیشنهاد محصول به مشتری بر مبنای ارزش دوام آن دسته: مدیریت، علوم اقتصادی گرایش های مرتبط با این مقاله: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مدیریت تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی، سیاستهای تحقیق و توسعه، نوآوری تکنولوژی، مدیریت…