مرور برچسب

مقاله ترجمه شده گزارش جزئی ISSR از مارکر ژنتیکی در شب پره

دانلود ترجمه مقاله گزارش جزئی ISSR از نشانگرهای ژنتیکی در شب پره Noctuids (Lepidoptera)

دریافت مقاله ترجمه شده گزارش جزئی ISSR از مارکر ژنتیکی در شب پره – انتشارات وایلی عنوان انگلیسی مقاله: ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) as genetic markers in Noctuids (Lepidoptera) عنوان فارسی مقاله: تکرارها توالی سادۀ اینتر به عنوان نشانگرهای ژنتیکی در شب پره پشیز بالان. دسته: زیست شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم جانوری، حشره شناسی مجله مربوطه: ژورنال Hereditas DOI: 10.1034/j.1601-5223.2002.1360312.x دانشگاه تهیه کننده: آزمایشگاه D’Écologie Terrestre، دانشگاه پل ساباتیه، تولوز، فرانسه…