مرور برچسب

مقاله ترجمه شده غنی سازی ورمی کمپوست توسط تثبیت نیتروژن و باکتری حلال فسفات

دانلود مقاله غنی سازی ورمی کمپوست با باکتری حلال فسفات و تثبیت نیتروژن

دریافت مقاله ترجمه شده غنی سازی ورمی کمپوست توسط تثبیت نیتروژن و باکتری حلال فسفات – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: Enriching vermicompost by nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria عنوان فارسی مقاله: ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات. دسته: زیست شناسی، کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی، علوم خاک، بیوتکنولوژی خاک، بیولوژی خاک و علوم گیاهی مجله فناوری Bioresource دانشگاه گروه میکروبیولوژی، دانشگاه کشاورزی هاریانا، هند شناسه شاپا ISSN…