مرور برچسب

مقاله ترجمه شده اکسیداسیون گلیکول میتو کندری

دانلود ترجمه مقاله دی هیدروناژ گلیکول میتوکندری (GDH) به عنوان عاملی برای تنفس نوری گیاهان

دریافت مقاله ترجمه شده اکسیداسیون گلیکول میتو کندری به عنوان عاملی برای تنفس نوری گیاهان – مجله Oxford Journals عنوان انگلیسی مقاله: Mitochondrial glycolate oxidation contributes to photorespiration in higher plants عنوان فارسی مقاله: اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند. دسته: زیست شناسی گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، گیاه پزشکی مجله: ژورنال گیاه شناسی تجربی (experimental botany) دانشگاه: موسسه زیست شناسی، آخن، آلمان رفرنس دارد DOI: 10.1093/jxb/erm131 لینک…