مرور برچسب

مقاله ترجمه شده ارتقای ثبات پویای سیستم قدرت بر مبنای منطق فازی

دانلود ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت بر مبنای منطق فازی

دریافت مقاله ترجمه شده ارتقای ثبات پویای سیستم قدرت بر مبنای منطق فازی – ژورنال IEEE (آی تریپل ای) عنوان انگلیسی مقاله: Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer عنوان فارسی مقاله: افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی. دسته: مهندسی برق گرایش های مرتبط با این مقاله برق قدرت، برق الکترونیک و مهندسی کنترل ژورنال قدرت، انرژی و کنترل (Power, Energy and Control) دانشگاه موسسه علم و صنعت، بخش برق و…