مرور برچسب

مقاله ترجمه شده ارتباط بین فشار اکسیداتیو و زوال برگ در طول رشد گیاه

دانلود ترجمه همبستگی بین استرس اکسیداتیو و پیری برگ در طی رشد گیاه

دریافت مقاله ترجمه شده ارتباط بین فشار اکسیداتیو و زوال برگ در طول رشد گیاه – نشریه NCBI عنوان انگلیسی مقاله: The correlation between oxidative stress and leaf senescence during plant development عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد ونمو گیاه. دسته: زیست شناسی و کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم سلولی و مولکولی، علوم باغبانی، بیوشیمی و ژنتیک مجله مربوطه: زیست شناسی سلولی و مولکولی (Cellular and Molecular Biology) دانشگاه تهیه کننده: مرکز زیست شناسی گیاهی مولکولی،…