مرور برچسب

مقاله ترجمه شده اثر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گیاه خار مریم و گندم

دانلود ترجمه مقاله اثر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گیاه گندم و شیر تیغک‌ رطوبت‌ پسند

دریافت مقاله ترجمه شده اثر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گیاه خار مریم و گندم عنوان انگلیسی مقاله: Impact of crop and weed densities on competition between wheat and Silybum marianum Gaertn عنوان فارسی مقاله: تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم). دسته: زیست شناسی و کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات و علف های هرز مجله گیاه شناسی پاکستان (Pakistan Journal of Botany) دانشگاه تهیه کننده: گروه علوم علف های هرز، دانشگاه…