مرور برچسب

مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین HRM و عملکرد در توانمندسازی سازمانی و روان شناختی

دریافت ترجمه مقاله توانمندسازی سازمانی و روان شناختی در رابطه بین HRM و عملکرد – مجله امرالد عنوان انگلیسی مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage عنوان فارسی مقاله: توانمندسازی سازمانی و روانی (روانشناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد. دسته: مدیریت و روانشناسی گرایش های مرتبط با این مقاله: روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شناخت و مدیریت منابع انسانی مجله روابط کارمندان (Employee Relations) دانشگاه مدیریت و اقتصاد ISM، لیتوانی شناسه شاپا…