مرور برچسب

فرهنگ سازمانی: Organizational culture

دانلود مقاله مدلسازی جدید جهت بررسی سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی

دریافت مقاله ترجمه شده طرح مدل جدید برای فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری – مجله امرالد عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and intellectual capital: a new model عنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید دسته: مدیریت گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت عملکرد، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت کسب و کار، مدیریت سازمانهای دولتی، منابع انسانی و روابط کار و توسعه منابع انسانی مجله مربوطه: مجله سرمایه فکری (Journal of Intellectual Capital) دانشگاه تهیه کننده: دانشگاه کوردوبا،…