مرور برچسب

فرمول بندی روش های ریاضی برای شناسایی فضای کار بازوهای مکانیکی

دانلود محدوده فضای کاری بازوهای مکانیکی سریالی با محدودیت غیر یکجانبه

دریافت مقاله ترجمه شده فضای کاری بازوهای مکانیکی با محدودیت غیر یکجانبه – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: On the workspace boundary determination of serial manipulators with non-unilateral constraints عنوان فارسی مقاله: تعیین مرز فضای کاری بازوهای مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه دسته: ریاضی و آمار، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مکانیک گرایش های مرتبط با این مقاله: رباتیک، تحقیق در عملیات، مهندسی کنترل، الگوریتم ها و محاسبات، هوش مصنوعی، مکاترونیک و محاسبات نرم مجله رباتیک و تولید یکپارچه…