مرور برچسب

فرق بین ویژگی بیان بافت پروتئین متصل به اسید چرب در بافت چربی جوجه

دانلود مقاله فرق بین ویژگی بیان بافت پروتئین متصل به اسید چرب در بافت چربی جوجه

دریافت ترجمه مقاله شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسید چرب پیه دار جوجه عنوان انگلیسی مقاله: Tissue expression characterization of chicken adipocyte fatty acid-binding protein and its expression difference between fat and lean birds in abdominal fat tissue عنوان فارسی مقاله: شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی. دسته: زیست شناسی و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم سلولی و مولکولی، علوم دامی، فیزیولوژی دام و علوم…