مرور برچسب

فرایند شبکه تحلیلی: Analytic network process

دانلود مقاله مدل ارزیابی ANP (فرایند شبکه تحلیلی) برای برآورد عملکرد سیستم های هوش کسب و کار (BI)

دریافت مقاله ترجمه شده ایجاد مدل برآورد عملکرد برای سیستم هوش کسب و کار با ANP – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems عنوان فارسی مقاله: تحقیقی پیرامون استفاده از فرایند شبکه تحلیلی (ANP)، جهت استقرار یک مدل ارزیابی عملکرد برای سیستم هوش کسب و کار دسته: مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار، مدیریت دانش و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها مجله سیستم های خبره با کاربردها…