مرور برچسب

فرایند زنجیره ای تحلیل فازی: Fuzzy analytic hierarchy process

دانلود ترجمه مدل ارزیابی عملکرد با تلفیق روش های AHP فازی و TOPSIS فازی

دریافت مقاله ترجمه شده مدل بررسی کارایی با یکپارچه سازی روش AHP فازی و تاپسیس – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods عنوان فارسی مقاله: مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس دسته: مدیریت و ریاضی گرایش های مرتبط با این مقاله ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی و مدیریت عملکرد مجله سیستم های خبره و کاربرد آن دانشگاه موسسه مدیریت فناوری، دانشگاه ملی چیائو تونگ، هسینچو، تایوان…