مرور برچسب

غیر یکجانبه: Non-unilateral

دانلود محدوده فضای کاری بازوهای مکانیکی سریالی با محدودیت غیر یکجانبه

دریافت مقاله ترجمه شده فضای کاری بازوهای مکانیکی با محدودیت غیر یکجانبه – مجله الزویر عنوان انگلیسی مقاله: On the workspace boundary determination of serial manipulators with non-unilateral constraints عنوان فارسی مقاله: تعیین مرز فضای کاری بازوهای مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه دسته: ریاضی و آمار، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مکانیک گرایش های مرتبط با این مقاله: رباتیک، تحقیق در عملیات، مهندسی کنترل، الگوریتم ها و محاسبات، هوش مصنوعی، مکاترونیک و محاسبات نرم مجله رباتیک و تولید یکپارچه…