مرور برچسب

اتوماسیون خانگی بر مبنای بازبینی ظرفیت دقیق

دانلود ترجمه کنترل ظرفیت ساختمان های هوشمند با پروتکل اتوماسیون خانگی

دریافت مقاله ترجمه شده نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند با پروتکل اتوماسیون خانگی – مجله ACM عنوان انگلیسی مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings عنوان فارسی مقاله: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند دسته: عمران، فناوری اطلاعات IT، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی انرژی گرایش های مرتبط با این مقاله: سامانه های شبکه ای، مهندسی عمران محیط زیست، مهندسی کنترل، ماشینهای الکتریکی، برق مخابرات، الگوریتم ها و محاسبات، امنیت…