مرور برچسب

آنالیز اسوات با استفاده از QFD فازی اصلاح شده

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل SWOT با استفاده از QFD فازی اصلاح شده

دریافت ترجمه مقاله تحلیل SWOT به وسیله QFD فازی اصلاح شده – ژورنال الزویر عنوان انگلیسی مقاله: SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD – A Case Study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory عنوان فارسی مقاله: آنالیز اسوات با استفاده از QFD فازی اصلاح شده- بررسی موردی برای تدوین استراتژی در مرکز تولید فیلم پتروکاران. دسته: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت استراتژیک و استراتژی مجله اجتماعی و علوم رفتاری (Procedia – Social and Behavioral…