مرور برچسب

آموزش روش های مراقبت اولیه از افراد مسن

دانلود ترجمه مقاله آموزش حرفه ای مهارت مراقبت های اولیه سالمندان

دریافت مقاله ترجمه شده آموزش روش های مراقبت اولیه از افراد مسن عنوان انگلیسی مقاله: Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study عنوان فارسی مقاله: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی. دسته: پزشکی و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی سیستم های سلامت دانشکده پرستاری و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مرکز گرونینگن، دانشگاه گرونینگن، هلند رفرنس دارد DOI: 10.1186/1472-6920-13-161 نشریه BioMed Central لینک مقاله در سایت BMC فرمت…