مرور برچسب

آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

دانلود ترجمه مقاله آموزش حرفه ای مهارت مراقبت های اولیه سالمندان

دریافت مقاله ترجمه شده آموزش روش های مراقبت اولیه از افراد مسن عنوان انگلیسی مقاله: Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study عنوان فارسی مقاله: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی. دسته: پزشکی و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی سیستم های سلامت دانشکده پرستاری و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مرکز گرونینگن، دانشگاه گرونینگن، هلند رفرنس دارد DOI: 10.1186/1472-6920-13-161 نشریه BioMed Central لینک مقاله در سایت BMC فرمت…